بسمه تعالی

شرکت تولیدی و پخش آبیاران صنعت در راسـتای سـیاست کلی خود مبنی برارائه بالاتریـن کیفیت و افزایش رضایت مندی مشتریان تلاش کرده با بکارگیری مدیریت علمی و استراتژیک ، استفاده از بهترین مواد اولیه و ماشین آلات پیشرفته ، پرسنل متخصص و تحصیل کرده ، کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده محصـولات و بکارگیری سیـستم های مدرن کنتـرل کیفیت رضایت مشـتـریان را بدست آورد.

مشتری مداری ، درک نیازهای مشتریان ، بهبود مستمر کیفیت محصولات و ارائه خدمات ، گسترش تنوع محصولات ، ارتقاء توانمندیهای پرسنل ، استفاده از رسانه های جدید و حضور مـداوم در نمایشــگاه های بیـن المللی صنعـت ساختـمان و بـرق از دیگر اهداف مدیـران این مجموعه می باشد.

ما پیوسته کوشیده ایم نظرات و پیشنهادات شما بزرگواران را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهیم. امید است در این مسیر پر افتخار یار و یاور ما باشید.

فهرست
09128334186کلیک کنید