لوله و اتصالات پنج لایه

لوله های پنج لایه نسل نو پکس از لوله های ترکیبی است که از فلز آلمینیوم و پلاستیک و از دو لایه داخلی و دو لایه خارجی و یک لایه آلمینیوم و از طریق چسب مخصوص برای پلیمر و آلمینییوم به هم متصل می شوند که باعث ثبات رفتار مکانیکی لوله در فشار بالا یا حرارت95درجه سانتی گراد می گردد لوله های پلی اتیلن دیگر ساختار ملکولی مشبک شده ندارند و در دمای بالا نرم شده و حالت ترکیدگی و نازک شدن به خود میگیرد لوله های پنج لایه به دلیل اینکه از پلی اتیلن و فلز می باشد ا ز استحکام بالایی بر خوردار است و آلمینیوم داخل لوله باعث جلو گیری از نفوذ اکسیژن در داخل لوله و لوله طول عمر بیشتری دارد یکی دیگر از مزیت های لوله های پنج لایه اختلاف طولی آن با دیگر لوله ها می باشد این نوع لوله بر اثر انبصاط و انقباض اختلاف طولی کمی داشته وبا خاطر همین کمتر دچار شکستگی و خرابی می گردد و همچنین در مصرف انرژی صرفه جویی می شود و در صد اختلاف حرارت از مبدا تا مقصد اختلاف خیلی کمی دارد و به خاطرهمین از لوله های پنج لایه در فضای آزاد بکار گرفته می شود لوله های پنج لایه پکس بیشتر در ساختمان و برجهای بلند مرتبه به خاطر سرعت کار و نصب آسان مورد استفاه قرار می گیرد به طوری که در امریکا و اروپا الزام می باشد و همچنین به خاطر بهداشتی بودن ودر صنایع پزشگی و بهداشتی استفاده می شود مانند انتقال گاز های طبی یا سیستم دیالیز و امثال هم اطلاعات فنی لوله های پنج لایه 1 ضد خوردگی و نگهدارنده گرماpe/pe-rtدر برابرخوردگی مقاوم هستند به طوری که می توان در داخل بتن و خاک کار گذاشت بدون اینکه از محافظ استفاده شود 2ضد زنگ کاملا در برابر هوا غیر قابل نفوذ می باشد که در نتیجه مواد زنگ نمیزند 3 ظاهر مطبوع این نوع لوله ها را می توان بر روی دیوار نصب کرد در حالی که ظاهر دیوار شیک وزیبا باشد 4 وزن سبک –لوله های پنج لایه نصبت به لوله های آهنی گالوانیزه و مسی سبک تر است ونصبت آن 1 به 10 می باشد 5 استحکام بالا و ضریب انبساط خطی پایین 6 مقاومت بالا در برابر فشار سیالات 6 تاخیر در آتش سوزی 7 به هیچ عنوان بر لوله ها شبنم ایجاد نمی شود به عبارتی عرق نمی کند 8 سهولت در کار و سادگی در نصب و ابزار الات آن لوازم دستی و به راحتی قابل حمل می باشد و ی ک قیچی دستی ضامن دار و آچار فرانسه نیاز کار می باشد 9 صرفه اقتصادی بالایی دارد
لوله های پنج لایه نسل نو پکس از لوله های ترکیبی است که از فلز آلمینیوم و پلاستیک و از دو لایه داخلی و دو لایه خارجی و یک لایه آلمینیوم و از طریق چسب مخصوص برای پلیمر و آلمینییوم به هم متصل می شوند که باعث ثبات رفتار مکانیکی لوله در فشار بالا یا حرارت95درجه سانتی گراد می گردد لوله های پلی اتیلن دیگر ساختار ملکولی مشبک شده ندارند و در دمای بالا نرم شده و حالت ترکیدگی و نازک شدن به خود میگیرد لوله های پنج لایه به دلیل اینکه از پلی اتیلن و فلز می باشد ا ز استحکام بالایی بر خوردار است و آلمینیوم داخل لوله باعث جلو گیری از نفوذ اکسیژن در داخل لوله و لوله طول عمر بیشتری دارد یکی دیگر از مزیت های لوله های پنج لایه اختلاف طولی آن با دیگر لوله ها می باشد این نوع لوله بر اثر انبصاط و انقباض اختلاف طولی کمی داشته وبا خاطر همین کمتر دچار شکستگی و خرابی می گردد و همچنین در مصرف انرژی صرفه جویی می شود و در صد اختلاف حرارت از مبدا تا مقصد اختلاف خیلی کمی دارد و به خاطرهمین از لوله های پنج لایه در فضای آزاد بکار گرفته می شود لوله های پنج لایه پکس بیشتر در ساختمان و برجهای بلند مرتبه به خاطر سرعت کار و نصب آسان مورد استفاه قرار می گیرد به طوری که در امریکا و اروپا الزام می باشد و همچنین به خاطر بهداشتی بودن ودر صنایع پزشگی و بهداشتی استفاده می شود مانند انتقال گاز های طبی یا سیستم دیالیز و امثال هم اطلاعات فنی لوله های پنج لایه 1 ضد خوردگی و نگهدارنده گرماpe/pe-rtدر برابرخوردگی مقاوم هستند به طوری که می توان در داخل بتن و خاک کار گذاشت بدون اینکه از محافظ استفاده شود 2ضد زنگ کاملا در برابر هوا غیر قابل نفوذ می باشد که در نتیجه مواد زنگ نمیزند 3 ظاهر مطبوع این نوع لوله ها را می توان بر روی دیوار نصب کرد در حالی که ظاهر دیوار شیک وزیبا باشد 4 وزن سبک –لوله های پنج لایه نصبت به لوله های آهنی گالوانیزه و مسی سبک تر است ونصبت آن 1 به 10 می باشد 5 استحکام بالا و ضریب انبساط خطی پایین 6 مقاومت بالا در برابر فشار سیالات 6 تاخیر در آتش سوزی 7 به هیچ عنوان بر لوله ها شبنم ایجاد نمی شود به عبارتی عرق نمی کند 8 سهولت در کار و سادگی در نصب و ابزار الات آن لوازم دستی و به راحتی قابل حمل می باشد و ی ک قیچی دستی ضامن دار و آچار فرانسه نیاز کار می باشد 9 صرفه اقتصادی بالایی دارد
لوله های پنج لایه نسل نو پکس از لوله های ترکیبی است که از فلز آلمینیوم و پلاستیک و از دو لایه داخلی و دو لایه خارجی و یک لایه آلمینیوم و از طریق چسب مخصوص برای پلیمر و آلمینییوم به هم متصل می شوند که باعث ثبات رفتار مکانیکی لوله در فشار بالا یا حرارت95درجه سانتی گراد می گردد لوله های پلی اتیلن دیگر ساختار ملکولی مشبک شده ندارند و در دمای بالا نرم شده و حالت ترکیدگی و نازک شدن به خود میگیرد لوله های پنج لایه به دلیل اینکه از پلی اتیلن و فلز می باشد ا ز استحکام بالایی بر خوردار است و آلمینیوم داخل لوله باعث جلو گیری از نفوذ اکسیژن در داخل لوله و لوله طول عمر بیشتری دارد یکی دیگر از مزیت های لوله های پنج لایه اختلاف طولی آن با دیگر لوله ها می باشد این نوع لوله بر اثر انبصاط و انقباض اختلاف طولی کمی داشته وبا خاطر همین کمتر دچار شکستگی و خرابی می گردد و همچنین در مصرف انرژی صرفه جویی می شود و در صد اختلاف حرارت از مبدا تا مقصد اختلاف خیلی کمی دارد و به خاطرهمین از لوله های پنج لایه در فضای آزاد بکار گرفته می شود لوله های پنج لایه پکس بیشتر در ساختمان و برجهای بلند مرتبه به خاطر سرعت کار و نصب آسان مورد استفاه قرار می گیرد به طوری که در امریکا و اروپا الزام می باشد و همچنین به خاطر بهداشتی بودن ودر صنایع پزشگی و بهداشتی استفاده می شود مانند انتقال گاز های طبی یا سیستم دیالیز و امثال هم اطلاعات فنی لوله های پنج لایه 1 ضد خوردگی و نگهدارنده گرماpe/pe-rtدر برابرخوردگی مقاوم هستند به طوری که می توان در داخل بتن و خاک کار گذاشت بدون اینکه از محافظ استفاده شود 2ضد زنگ کاملا در برابر هوا غیر قابل نفوذ می باشد که در نتیجه مواد زنگ نمیزند 3 ظاهر مطبوع این نوع لوله ها را می توان بر روی دیوار نصب کرد در حالی که ظاهر دیوار شیک وزیبا باشد 4 وزن سبک –لوله های پنج لایه نصبت به لوله های آهنی گالوانیزه و مسی سبک تر است ونصبت آن 1 به 10 می باشد 5 استحکام بالا و ضریب انبساط خطی پایین 6 مقاومت بالا در برابر فشار سیالات 6 تاخیر در آتش سوزی 7 به هیچ عنوان بر لوله ها شبنم ایجاد نمی شود به عبارتی عرق نمی کند 8 سهولت در کار و سادگی در نصب و ابزار الات آن لوازم دستی و به راحتی قابل حمل می باشد و ی ک قیچی دستی ضامن دار و آچار فرانسه نیاز کار می باشد 9 صرفه اقتصادی بالایی دارد
لوله های پنج لایه نسل نو پکس از لوله های ترکیبی است که از فلز آلمینیوم و پلاستیک و از دو لایه داخلی و دو لایه خارجی و یک لایه آلمینیوم و از طریق چسب مخصوص برای پلیمر و آلمینییوم به هم متصل می شوند که باعث ثبات رفتار مکانیکی لوله در فشار بالا یا حرارت95درجه سانتی گراد می گردد لوله های پلی اتیلن دیگر ساختار ملکولی مشبک شده ندارند و در دمای بالا نرم شده و حالت ترکیدگی و نازک شدن به خود میگیرد لوله های پنج لایه به دلیل اینکه از پلی اتیلن و فلز می باشد ا ز استحکام بالایی بر خوردار است و آلمینیوم داخل لوله باعث جلو گیری از نفوذ اکسیژن در داخل لوله و لوله طول عمر بیشتری دارد یکی دیگر از مزیت های لوله های پنج لایه اختلاف طولی آن با دیگر لوله ها می باشد این نوع لوله بر اثر انبصاط و انقباض اختلاف طولی کمی داشته وبا خاطر همین کمتر دچار شکستگی و خرابی می گردد و همچنین در مصرف انرژی صرفه جویی می شود و در صد اختلاف حرارت از مبدا تا مقصد اختلاف خیلی کمی دارد و به خاطرهمین از لوله های پنج لایه در فضای آزاد بکار گرفته می شود لوله های پنج لایه پکس بیشتر در ساختمان و برجهای بلند مرتبه به خاطر سرعت کار و نصب آسان مورد استفاه قرار می گیرد به طوری که در امریکا و اروپا الزام می باشد و همچنین به خاطر بهداشتی بودن ودر صنایع پزشگی و بهداشتی استفاده می شود مانند انتقال گاز های طبی یا سیستم دیالیز و امثال هم اطلاعات فنی لوله های پنج لایه 1 ضد خوردگی و نگهدارنده گرماpe/pe-rtدر برابرخوردگی مقاوم هستند به طوری که می توان در داخل بتن و خاک کار گذاشت بدون اینکه از محافظ استفاده شود 2ضد زنگ کاملا در برابر هوا غیر قابل نفوذ می باشد که در نتیجه مواد زنگ نمیزند 3 ظاهر مطبوع این نوع لوله ها را می توان بر روی دیوار نصب کرد در حالی که ظاهر دیوار شیک وزیبا باشد 4 وزن سبک –لوله های پنج لایه نصبت به لوله های آهنی گالوانیزه و مسی سبک تر است ونصبت آن 1 به 10 می باشد 5 استحکام بالا و ضریب انبساط خطی پایین 6 مقاومت بالا در برابر فشار سیالات 6 تاخیر در آتش سوزی 7 به هیچ عنوان بر لوله ها شبنم ایجاد نمی شود به عبارتی عرق نمی کند 8 سهولت در کار و سادگی در نصب و ابزار الات آن لوازم دستی و به راحتی قابل حمل می باشد و ی ک قیچی دستی ضامن دار و آچار فرانسه نیاز کار می باشد 9 صرفه اقتصادی بالایی دارد
لوله های پنج لایه نسل نو پکس از لوله های ترکیبی است که از فلز آلمینیوم و پلاستیک و از دو لایه داخلی و دو لایه خارجی و یک لایه آلمینیوم و از طریق چسب مخصوص برای پلیمر و آلمینییوم به هم متصل می شوند که باعث ثبات رفتار مکانیکی لوله در فشار بالا یا حرارت95درجه سانتی گراد می گردد لوله های پلی اتیلن دیگر ساختار ملکولی مشبک شده ندارند و در دمای بالا نرم شده و حالت ترکیدگی و نازک شدن به خود میگیرد لوله های پنج لایه به دلیل اینکه از پلی اتیلن و فلز می باشد ا ز استحکام بالایی بر خوردار است و آلمینیوم داخل لوله باعث جلو گیری از نفوذ اکسیژن در داخل لوله و لوله طول عمر بیشتری دارد یکی دیگر از مزیت های لوله های پنج لایه اختلاف طولی آن با دیگر لوله ها می باشد این نوع لوله بر اثر انبصاط و انقباض اختلاف طولی کمی داشته وبا خاطر همین کمتر دچار شکستگی و خرابی می گردد و همچنین در مصرف انرژی صرفه جویی می شود و در صد اختلاف حرارت از مبدا تا مقصد اختلاف خیلی کمی دارد و به خاطرهمین از لوله های پنج لایه در فضای آزاد بکار گرفته می شود لوله های پنج لایه پکس بیشتر در ساختمان و برجهای بلند مرتبه به خاطر سرعت کار و نصب آسان مورد استفاه قرار می گیرد به طوری که در امریکا و اروپا الزام می باشد و همچنین به خاطر بهداشتی بودن ودر صنایع پزشگی و بهداشتی استفاده می شود مانند انتقال گاز های طبی یا سیستم دیالیز و امثال هم اطلاعات فنی لوله های پنج لایه 1 ضد خوردگی و نگهدارنده گرماpe/pe-rtدر برابرخوردگی مقاوم هستند به طوری که می توان در داخل بتن و خاک کار گذاشت بدون اینکه از محافظ استفاده شود 2ضد زنگ کاملا در برابر هوا غیر قابل نفوذ می باشد که در نتیجه مواد زنگ نمیزند 3 ظاهر مطبوع این نوع لوله ها را می توان بر روی دیوار نصب کرد در حالی که ظاهر دیوار شیک وزیبا باشد 4 وزن سبک –لوله های پنج لایه نصبت به لوله های آهنی گالوانیزه و مسی سبک تر است ونصبت آن 1 به 10 می باشد 5 استحکام بالا و ضریب انبساط خطی پایین 6 مقاومت بالا در برابر فشار سیالات 6 تاخیر در آتش سوزی 7 به هیچ عنوان بر لوله ها شبنم ایجاد نمی شود به عبارتی عرق نمی کند 8 سهولت در کار و سادگی در نصب و ابزار الات آن لوازم دستی و به راحتی قابل حمل می باشد و ی ک قیچی دستی ضامن دار و آچار فرانسه نیاز کار می باشد 9 صرفه اقتصادی بالایی دارد
لوله های پنج لایه نسل نو پکس از لوله های ترکیبی است که از فلز آلمینیوم و پلاستیک و از دو لایه داخلی و دو لایه خارجی و یک لایه آلمینیوم و از طریق چسب مخصوص برای پلیمر و آلمینییوم به هم متصل می شوند که باعث ثبات رفتار مکانیکی لوله در فشار بالا یا حرارت95درجه سانتی گراد می گردد لوله های پلی اتیلن دیگر ساختار ملکولی مشبک شده ندارند و در دمای بالا نرم شده و حالت ترکیدگی و نازک شدن به خود میگیرد لوله های پنج لایه به دلیل اینکه از پلی اتیلن و فلز می باشد ا ز استحکام بالایی بر خوردار است و آلمینیوم داخل لوله باعث جلو گیری از نفوذ اکسیژن در داخل لوله و لوله طول عمر بیشتری دارد یکی دیگر از مزیت های لوله های پنج لایه اختلاف طولی آن با دیگر لوله ها می باشد این نوع لوله بر اثر انبصاط و انقباض اختلاف طولی کمی داشته وبا خاطر همین کمتر دچار شکستگی و خرابی می گردد و همچنین در مصرف انرژی صرفه جویی می شود و در صد اختلاف حرارت از مبدا تا مقصد اختلاف خیلی کمی دارد و به خاطرهمین از لوله های پنج لایه در فضای آزاد بکار گرفته می شود لوله های پنج لایه پکس بیشتر در ساختمان و برجهای بلند مرتبه به خاطر سرعت کار و نصب آسان مورد استفاه قرار می گیرد به طوری که در امریکا و اروپا الزام می باشد و همچنین به خاطر بهداشتی بودن ودر صنایع پزشگی و بهداشتی استفاده می شود مانند انتقال گاز های طبی یا سیستم دیالیز و امثال هم اطلاعات فنی لوله های پنج لایه 1 ضد خوردگی و نگهدارنده گرماpe/pe-rtدر برابرخوردگی مقاوم هستند به طوری که می توان در داخل بتن و خاک کار گذاشت بدون اینکه از محافظ استفاده شود 2ضد زنگ کاملا در برابر هوا غیر قابل نفوذ می باشد که در نتیجه مواد زنگ نمیزند 3 ظاهر مطبوع این نوع لوله ها را می توان بر روی دیوار نصب کرد در حالی که ظاهر دیوار شیک وزیبا باشد 4 وزن سبک –لوله های پنج لایه نصبت به لوله های آهنی گالوانیزه و مسی سبک تر است ونصبت آن 1 به 10 می باشد 5 استحکام بالا و ضریب انبساط خطی پایین 6 مقاومت بالا در برابر فشار سیالات 6 تاخیر در آتش سوزی 7 به هیچ عنوان بر لوله ها شبنم ایجاد نمی شود به عبارتی عرق نمی کند 8 سهولت در کار و سادگی در نصب و ابزار الات آن لوازم دستی و به راحتی قابل حمل می باشد و ی ک قیچی دستی ضامن دار و آچار فرانسه نیاز کار می باشد 9 صرفه اقتصادی بالایی دارد
لوله های پنج لایه نسل نو پکس از لوله های ترکیبی است که از فلز آلمینیوم و پلاستیک و از دو لایه داخلی و دو لایه خارجی و یک لایه آلمینیوم و از طریق چسب مخصوص برای پلیمر و آلمینییوم به هم متصل می شوند که باعث ثبات رفتار مکانیکی لوله در فشار بالا یا حرارت95درجه سانتی گراد می گردد لوله های پلی اتیلن دیگر ساختار ملکولی مشبک شده ندارند و در دمای بالا نرم شده و حالت ترکیدگی و نازک شدن به خود میگیرد لوله های پنج لایه به دلیل اینکه از پلی اتیلن و فلز می باشد ا ز استحکام بالایی بر خوردار است و آلمینیوم داخل لوله باعث جلو گیری از نفوذ اکسیژن در داخل لوله و لوله طول عمر بیشتری دارد یکی دیگر از مزیت های لوله های پنج لایه اختلاف طولی آن با دیگر لوله ها می باشد این نوع لوله بر اثر انبصاط و انقباض اختلاف طولی کمی داشته وبا خاطر همین کمتر دچار شکستگی و خرابی می گردد و همچنین در مصرف انرژی صرفه جویی می شود و در صد اختلاف حرارت از مبدا تا مقصد اختلاف خیلی کمی دارد و به خاطرهمین از لوله های پنج لایه در فضای آزاد بکار گرفته می شود لوله های پنج لایه پکس بیشتر در ساختمان و برجهای بلند مرتبه به خاطر سرعت کار و نصب آسان مورد استفاه قرار می گیرد به طوری که در امریکا و اروپا الزام می باشد و همچنین به خاطر بهداشتی بودن ودر صنایع پزشگی و بهداشتی استفاده می شود مانند انتقال گاز های طبی یا سیستم دیالیز و امثال هم اطلاعات فنی لوله های پنج لایه 1 ضد خوردگی و نگهدارنده گرماpe/pe-rtدر برابرخوردگی مقاوم هستند به طوری که می توان در داخل بتن و خاک کار گذاشت بدون اینکه از محافظ استفاده شود 2ضد زنگ کاملا در برابر هوا غیر قابل نفوذ می باشد که در نتیجه مواد زنگ نمیزند 3 ظاهر مطبوع این نوع لوله ها را می توان بر روی دیوار نصب کرد در حالی که ظاهر دیوار شیک وزیبا باشد 4 وزن سبک –لوله های پنج لایه نصبت به لوله های آهنی گالوانیزه و مسی سبک تر است ونصبت آن 1 به 10 می باشد 5 استحکام بالا و ضریب انبساط خطی پایین 6 مقاومت بالا در برابر فشار سیالات 6 تاخیر در آتش سوزی 7 به هیچ عنوان بر لوله ها شبنم ایجاد نمی شود به عبارتی عرق نمی کند 8 سهولت در کار و سادگی در نصب و ابزار الات آن لوازم دستی و به راحتی قابل حمل می باشد و ی ک قیچی دستی ضامن دار و آچار فرانسه نیاز کار می باشد 9 صرفه اقتصادی بالایی دارد
لوله های پنج لایه نسل نو پکس از لوله های ترکیبی است که از فلز آلمینیوم و پلاستیک و از دو لایه داخلی و دو لایه خارجی و یک لایه آلمینیوم و از طریق چسب مخصوص برای پلیمر و آلمینییوم به هم متصل می شوند که باعث ثبات رفتار مکانیکی لوله در فشار بالا یا حرارت95درجه سانتی گراد می گردد لوله های پلی اتیلن دیگر ساختار ملکولی مشبک شده ندارند و در دمای بالا نرم شده و حالت ترکیدگی و نازک شدن به خود میگیرد لوله های پنج لایه به دلیل اینکه از پلی اتیلن و فلز می باشد ا ز استحکام بالایی بر خوردار است و آلمینیوم داخل لوله باعث جلو گیری از نفوذ اکسیژن در داخل لوله و لوله طول عمر بیشتری دارد یکی دیگر از مزیت های لوله های پنج لایه اختلاف طولی آن با دیگر لوله ها می باشد این نوع لوله بر اثر انبصاط و انقباض اختلاف طولی کمی داشته وبا خاطر همین کمتر دچار شکستگی و خرابی می گردد و همچنین در مصرف انرژی صرفه جویی می شود و در صد اختلاف حرارت از مبدا تا مقصد اختلاف خیلی کمی دارد و به خاطرهمین از لوله های پنج لایه در فضای آزاد بکار گرفته می شود لوله های پنج لایه پکس بیشتر در ساختمان و برجهای بلند مرتبه به خاطر سرعت کار و نصب آسان مورد استفاه قرار می گیرد به طوری که در امریکا و اروپا الزام می باشد و همچنین به خاطر بهداشتی بودن ودر صنایع پزشگی و بهداشتی استفاده می شود مانند انتقال گاز های طبی یا سیستم دیالیز و امثال هم اطلاعات فنی لوله های پنج لایه 1 ضد خوردگی و نگهدارنده گرماpe/pe-rtدر برابرخوردگی مقاوم هستند به طوری که می توان در داخل بتن و خاک کار گذاشت بدون اینکه از محافظ استفاده شود 2ضد زنگ کاملا در برابر هوا غیر قابل نفوذ می باشد که در نتیجه مواد زنگ نمیزند 3 ظاهر مطبوع این نوع لوله ها را می توان بر روی دیوار نصب کرد در حالی که ظاهر دیوار شیک وزیبا باشد 4 وزن سبک –لوله های پنج لایه نصبت به لوله های آهنی گالوانیزه و مسی سبک تر است ونصبت آن 1 به 10 می باشد 5 استحکام بالا و ضریب انبساط خطی پایین 6 مقاومت بالا در برابر فشار سیالات 6 تاخیر در آتش سوزی 7 به هیچ عنوان بر لوله ها شبنم ایجاد نمی شود به عبارتی عرق نمی کند 8 سهولت در کار و سادگی در نصب و ابزار الات آن لوازم دستی و به راحتی قابل حمل می باشد و ی ک قیچی دستی ضامن دار و آچار فرانسه نیاز کار می باشد 9 صرفه اقتصادی بالایی دارد