شماره های تماس و ارتباط با ماشماره های همراه و پشتیبانی
021.661445270912.8334186 / 09127066166
نام لوله 4بار 6بار 10 بار 16بار
لوله پلی اتیلن سایز160000
لوله پلی اتیلن سایز 200000
لوله پلی ایتلن سایز 250000
لوله پلی اتیلن سایز 320000
لوله پلی اتیلن سایز 400000
لوله پلی اتیلن سایز 500000
لوله پلی اتیلن سایز 630000
لوله پلی اتیلن سایز 750000
لوله پلی اتیلن سایز 900000
لوله پلی اتیلن سایز 1100000
لوله پلی اتیلن سایز 1250000
لوله پلی اتیلن سایز 1400000
لوله پلی اتیلن سایز 1600000
لوله پلی اتیلن سایز 1800000
لوله پلی اتیلن سایز 2000000
لوله پلی اتیلن سایز 2250000
لوله پلی اتیلن سایز 2500000
لوله پلی اتیلن سایز 2800000
لوله پلی اتیلن سایز 3150000
لوله پلی اتیلن سایز 3550000
لوله پلی اتیلن سابز 4000000
لوله پلی اتیلن سایز 5000000
لوله پلی اتیلن سایز 6000000
لوله پلی اتیلن سایز 7000000
لوله پلی اتیلن سایز 8000000
لوله پلی اتیلن سایز 9000000
لوله پلی اتیلن سایز 10000000
لوله پلی اتیلن سایز 12000000
لوله پلی اتیلن سایز 14000000
لوله پلی اتیلن سایز 15000000
لوله پلی اتیلن سایز 16000000
لوله پلی اتیلن سایز 18000000
لوله پلی اتیلن سایز 2000000
لوله پلی اتیلن سایز 25000000

لوله پلی ایتلن 20

لوله های پلی اتیلن سایز 20 به صورت کلاف های 100 متری و 200 متری تولید میشود این لوله ها به دلیل وزن پایین و قطر کم و انعطاف پذیری مناسب باعث میشود که این لوله ها به صورت کلافی تولید شود لوله های پلی اتیلن سایز 20 به صروت 10 با و 16 بار تولید میشود این لوله ها نیز به دو نوع استاندارد و غیر استاندارد تقسیم میشود لوله های غیر استاندارد این نوع لوله نیز برای کابل کشی مناسب است و لوله های استاندارد برای ابرسانی استفاده میشود.

فهرست
09128334186کلیک کنید